VALNÉ ZHROMAŽDENIE AMS

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14.12.2016 o 16:00 hod. v sídle Asociácie mediátorov Slovenska, Slowackého 5/A, Bratislava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Zmena sídla spoločnosti
  3. Rôzné
  4. Ukončenie

S pozdravom

                                                                   PhDr, Ernest Kováč, predseda

                                                              Asociácia mediátorov Slovenska

Medzinárodné stretnutie mediátorov v Bratislave

Dňa 24.11.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie. Na stretnutí sa zúčastnili: predseda (p. Ernest Kováč) a podpredsedníčka (p. Beáta Swanová) z Asociácie mediátorov Slovenska (AMS), riaditeľka (p. Eva Vanková) z Evropského institútu pro smír, mediáci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI) a Fernanda Dias de Araújo Lima
Diretor-presidente, Maria Flavia de Freitas Ferreira
Vice-Presidente z Fundação Nacional de Mediação de Conflitos Sociais (FNMC) z Brazílie. Predmetom rokovania bola medzinárodná spolupráca medzi slovenskými, českými a brazílskymi mediátormi. Na záver predseda (AMS) p. Kováč pozval brazílskych mediátorov na medzinárodnú vedeckú konferenciu. Rokovanie ukončili podpisom Memoranda o spolupráci.

20161124_183044