Vzdelávanie

Vážení členovia AMS, kolegovia – mediátori,

nakoľko viacerí z Vás sa informovali na termíny tzv. povinného vzdelávania mediátorov, oznamujeme, že Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo termíny odborných seminárov v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov, ktoré sa uskutočnia v trojtýždňovom intervale – od 28.11 do 17.12.2016. Počas tohto obdobia vypíšu vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú akreditáciu pre odbornú prípravu mediátora termíny v rôznych mestách v rámci SR, kde budete mať možnosť sa prihlásiť. Vzdelávacie inštitúcie informujú obvykle záujemcov priamo mailom o termínoch, cene seminára a ostatných podrobnostiach. Po schválení termínov Ministerstvom spravodlivosti SR  by definitívne termíny jednotlivých vzdelávacích inštitúcií  mali byť zverejnené aj na webovej stránke MS SR. Vzdelávacia inštitúcia je povinná vydať účastníkom po absolvovaní seminára certifikát, ktorým mediátor preukazuje na Ministerstve spravodlivosti splnenie povinnosti absolvovať aspoň jeden seminár počas roka. Pokiaľ ste sa nezúčastnili jarného cyklu seminárov alebo ste sa zapísali až v priebehu roka, doporučujeme seminár absolvovať vzhľadom na zatiaľ nejednoznačné stanovisko k výkladu “počas roka”. Téma jesenného vzdelávania je Sebapoznanie – potenciál a limity mediátora.

JUDr. Beáta Swanová a PhDr. Ernest Kováč

Publikácia „Mediácia – Praktický právny sprievodca“

Vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. v týchto dňoch vydalo knihu, venovanú právnej úprave mediácie. Autorky JUDr. Beata Swanová, JUDr. Dana Baliová a JUDr. Renáta Dolanská v nej približujú mediáciu v kontexte zákonnej úpravy, najmä vo svetle poslednej novely zákona o mediácii, účinnej od 1.1.2016. Publikácia obsahuje aj časť venovanú metóde mediácie, užitočné vzory a manuál mediátora, ktorý pomôže určite najmä začínajúcim mediátorom zorientovať sa pri praktickom vedení mediačného procesu.

Viac informácií nájdete v letáku. Mediácia – letak