Medzinárodná vedecká konferencia: „Súčasné trendy vzdelávania v mediácii“ (článok)

Asociácia mediátorov v Slovenská pripravila medzinárodnú vedeckú konferenciu v Modre. Viac info  TU

Tlačová správa TU

Ďakujeme a tešíme sa na V. ročník.