Priateľské stretnutie s ruskými mediátormi / Дружеская встреча с российскими посредниками

Vážení mediátori,

dňa 07.11.2017 o 10:00 hod. Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) príjme ruských mediátov z Asociácie profesionálnych mediátorov pod vedením prezidentky p. Júlii Yakovlevnej.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na priateľské stretnutie spojené s workshopom o práci, postavení a zákonnom ukotvení mediácie v Rusku.
Program:
10:00 – 12:00  hod. predstavenie mediácie na Slovensku.
13:30 – 17: 00 hod. predstavenie mediácie v Rusku.

Stretnutie sa uskutoční v sídle  AMS. Tlmočenie je zabezpečené.

V prípade Vášho záujmu o účasť na stretnutí nám napíšte na info@amssk.sk

Výbor AMS.

Prieskum trhu pred vyhlásením verejného obstarávania

Vážení mediátori,

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypísalo prieskum trhu pred vyhlásením verejného obstarávania zákazky: „MEDIÁCIA AKO ODBORNÁ METÓDA NA UĽAHČENIE RIEŠENIA KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ V RODINÁCH, PRE KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY“ – žiadosť o predloženie cenovej ponuky.

V roku 2018 bude mediácia zabezpečovaná pre úrady práce, soc. vecí a rodiny uvedených nižšie v zmysle schválených a zverejnených priorít na príslušný rok.
Bratislava 40 hod.
Galanta 15 hod.
Komárno 15 hod.
Levice 20 hod.
Liptovský Mikuláš 15 hod.
Nitra 20 hod.
Nové Mesto nad Váhom 12 hod.
Nové Zámky 25 hod.
Partizánske 10 hod.
Piešťany 12 hod.
Poprad 15 hod.
Prievidza 40 hod.
Senica 10 hod.
Topoľčany 20 hod.

Viac info na upsvar.sk