Stretnutie mediátorov Slaná voda

Vážená mediátorka,
Vážený mediátor,

srdečne Vás pozývame na stretnutie mediátorov.

Kedy: 12. – 13. 07. 2019 
Kde: CHATA SLANÁ VODA POD BABIOU HOROU ( https://www.slanavoda.sk/ )
Cena: 45,- €

PROGRAM:  
12. 07. 2019

14:00 – 15:00: Príchod
15:10 – 18:00: Seminár: Mediácia a supervízia (mediátor a
supervizia; supervízia v mediácii)
18:00 – 18:30: Diskusia
18:30 – 19:30  Večera
20:00:         Spoločenské posedenie

13. 07. 2019 

07:30 – 08:55: Raňajky
09:00 – 11:50: Supervizia – prakticky nácvik, prípadové štúdie
12:00 – 13:00: Obed
13:10:         Ukončenie

Lektorka: PhDr. JANA PRUŽINSKÁ, PhD.

Účastnícky poplatok, prosím uhraďte na:
číslo účtu: SK61 1111 0000 0011 3749 9003
Variabilný symbol: 121307
Poznámka: Slaná voda_Vaše priezvisko

Nakoľko sme kapacitne limitovaný prosím prihláste sa najneskôr do 21. 06. 2019 

Link na prihlásenie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAttpln-aSL6fx-jV1WbkJu-qSFbGBqAmTCU8Ymv0u-wGmGQ/viewform

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na stretnutie

Výbor Asociácie mediátorov Slovenska

Tlačová správa: Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života

Tlačová správa

Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života

Už tradične v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti Slovenska v Modre dňa 05. a 06. apríla 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života“.

Záštitu nad VI. ročníkom konferencie prevzal prezident Slovenskej republiky J.E. p. Andrej Kiska. Organizátorom konferencie bola Asociácia mediátorov Slovenska, ktorá združuje mediátorov.

Prvý deň konferencie  odznievali odborné príspevky domácich a zahraničných  odborníkov. Mnoho príspevkov odznievalo na tému aká je prax mediácie nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. Interakcia medzi prednášajúcimi a diskutujúcimi umocňovala potrebu mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života.

Druhý deň konferencie bol zameraný na workshopy. Prvý workshop bol zameraný na Cochemský prístup v praxi mediátora a druhý workshop medzikultúrne aspekty mediácie.

Z medzinárodnej vedeckej konferencie organizátor pripravil recenzovaný zborník. Celkovo organizátor konferencie privítal vyše 120 hostí.

Fotografie z konferencie: https://konferenciaams.rajce.idnes.cz/Konferencia_Conference_2019/

Kontakt:
PhDr. Ernest Kováč, email: ernest.kovac@amssk.sk

Bratislava, 06.04.2019

Languages »