MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II.

V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa uskutoční štvrtý ročník medzinárodnej konferencie o rodinnej mediácii, ktorej organizátorom je ARMS v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Podujatie sa uskutoční opäť na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave – Petržalke.

Konferencia si dáva za cieľ zhodnotiť dva roky interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov vo veciach rodinného práva. Hlavným zámerom je poukázať na opodstatnenosť spolupráce jednotlivých profesií pri riešení problémov, súvisiacich s rozpadom rodiny. Na konferencii vystúpia sudcovia, psychológovia, advokáti, zástupcovia UPSVaR, aktívni mediátori a odborníci na rodinnú problematiku zo Slovenska a Čiech.
Partnerom medzinárodnej konferencie je Asociácia mediátorov Slovenska.

Všetky informácie o medzinárodnej konferencii na: http://rodinnamediacia.sk/sk/clanky/cely-clanok/?cislo=49 

Valné zhromaždenie

Vážení mediátori,

srdečne Vás pozývam na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 23.01.2020 o 15:00 hod. v Bratislave, Slowackého 5/A. 
 
Vašu účasť na Valnom zhromaždení nám potvrďte najneskôr do 21.01. 2020
 
 
Ďakujem a teším sa na spoluprácu. 
 
S pozdravom
 
      PhDr. Ernest Kováč
            predseda
Asociácia mediátorov Slovenska
Languages »