VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Vážení mediátori,

dovoľte, aby som Vás v mene Výboru AMS srdečne pozval na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 27.03.2019 o 16:00 hod. v sídle Asociácie mediátorov Slovenska, Slowackého 5/A, Bratislava.

S pozdravom

PhDr. Ernest Kováč
predseda
Asociácia mediátorov Slovenska

MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA: “PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA”

Vážené dámy,
Vážení páni,

dovoľujeme si Vás informovať, že pripravujeme medzinárodnú odbornú konferenciu:
„PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA“

Konferencia sa uskutoční 05. a 06. apríla 2019 v Modre (penzión Sebastián)
Všetky informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na https://www.mediacia-ams.com/

Tešíme sa na stretnutie

Organizačný výbor konferencie

Languages »