Kontakt

Asociácia mediátorov Slovenska
Slowackého 5A
821 04 Bratislava
IČO: 31 817 611
DIČ: 2021720118

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0011 3749 9003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Kontakt na členov predsedníctva

predseda
PhDr. Ernest Kováč
E-mail: ernest.kovac@amssk.sk
Tel.: +421 905 661 273

podpredsedovia
JUDr. Beáta Swanová
E-mail: beata.swanova@amssk.sk
Tel.: +421 918 560 755

PhDr. Róbert Široký
E-mail: robert.siroky@amssk.sk
Tel.: +421 948 268 987

etická komisia
PhDr. Jana Pružinská, PhD.
PhDr. Katarína Vanková, PhD.
Ing. Soňa Ďurčová

manažér vzdelávania
PhDr. Róbert Široký
Email: vzdelavanie@amssk.sk
Mobil: +421 948 268 987

revízor
Doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.

Languages »