Kontakt

Asociácia mediátorov Slovenska
Slowackého 5A
821 04 Bratislava
IČO: 31 817 611
DIČ: 2021720118

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0011 3749 9003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Kontakt na členov predsedníctva

predseda
PhDr. Ernest Kováč
E-mail: ernest.kovac@amssk.sk
Tel.: +421 905 661 273

podpredsedníčka
Ing. Soňa Ďurčová
E-mail: sona.durcova@amssk.sk
Tel.: +421 940 655 747

podpredsedníčka
JUDr. Magdaléna Drgoňová
Email: magdalena.drgonova@amssk.sk
Mobil: +421 903 614 346

podpredseda
PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH.
Email: zdenek.sigut@amssk.sk
Mobil: +421 917 230 023

etická komisia
PhDr. Jana Pružinská, PhD.
PhDr. Katarína Vanková, PhD.

revízorka
Ing. Oľga Žieriková

Languages »