MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA: “Aspekty mediácie v pomáhajúcich profesiách a spoločenskej praxi”

Vážené dámy,
Vážení páni,

dovoľujeme si Vás informovať, že pripravujeme medzinárodnú odbornú konferenciu:
Aspekty mediácie v pomáhajúcich profesiách a spoločenskej praxi

Konferencia sa uskutoční 05. a 06. apríla 2019 v Modre (penzión Sebastián)

Tešíme sa na stretnutie

Organizačný výbor konferencie

Languages »