Zoznam členov AMS

Mapa Slovenska

Bratislavsky kraj Trnavsky kraj Nitriansky kraj Trenciansky kraj Zilinsky kraj Banskobystricky kraj Kosicky kraj Presovsky kraj

Zoznam mediátorov podľa krajov:

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Mgr. Branislav Arbet
Ev. č.:738
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I
Mobil: 0904 902 895
Email: arbet@atlask.sk
Web: www.mediaciapravoporada.webs.com
Ing. Anna Bizubová
Ev. č.:11
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V.
Mobil: 0905 230 289
Tel.: 02 524 96 312
Email: bbc@bbconsensus.sk
Ing. Soňa Ďurčová
Ev. č.: 273
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava IV.
Mobil: s.durcova1@gmail.com
Email: 0907 695 656
PhDr. Helena Grófová PhD.
Ev. č.: 4
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I.
Mobil: 0903 477 961
Email: grofova@fedu.uniba.sk
Doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Ev. č.: 175
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava III.
Mobil: 0903 241 461
Email: edo.hyranek@gmail.com
JUDr. Beata Jenisová
Ev. č.: 8
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava III.
Mobil: 0903 423 456
Email: bjenisova@zoznam.sk
JUDr. Andrea Korcová
Ev. č.: 869
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava II.
Mobil: 0911 707 102
Email: korcova1111@gmail.com
Ing. Jarmila Kotláriková
Ev.č.:
Príslušnosť k súdu:
Mobil: 0905 741 096
Email: jarmila.kotlarikova@gmail.com
PhDr. Ernest Kováč
Ev. č.: 187
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava II.
Mobil: 0905 661 273
Email: info@mediatorkovac.sk
Web: www.mediatorkovac.sk
Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Ev. č.:
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I.
Mobil: 0905 962 435
Email: labath@chello.sk
PhDr. Naďa Labáthová
Ev. č.:
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I.
Mobil: 0905 962 435
Mgr. Alexandra Lešková
Ev. č.:
Príslušnosť k súdu:
Mobil: 0905 898 492
Email: alexandra.leskova@post.sk
Mgr. Darina Lisá
Ev. č.: 104
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava III.
Mobil: 0905 505 852
Email: lisa.darina@gmail.com
PhDr. Elígia Marčoková
Ev. č.: 126
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V.
Mobil: 0905 692 832
Email: elga.marcokova@chello.sk
JUDr. Zuzana Reguli
Ev. č.: 1454
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I.
Mobil: 0905 895 364
Email: zuzanareguli@gmail.com
Mgr. Gabriela Pintérová
Ev. č.: 850
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava III.
Mobil: 0903 418 572
Email: info@mediatorka-bratislava.sk
Web: www.mediatorka-bratislava.sk
Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Ev. č.:
Príslušnosť k súdu:
Mobil: 0911 989 028
Email: michalolah@gmail.com
PhDr. Elena Ondrušková, PhD.
Ev. č.: 345
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V.
Mobil: 0903 471 777
Email: elena.ondruskova@bdsl.sk
Ing. Mgr. František Oravec, PhD.
Ev.č.: 406
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava II.
Tel.: 02 59 353 111
Mobil: 0905 273 914
Email: foravec@kasol.sk
JUDr. Adriana Paľovčíková
Ev. č.: 95
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Pezinok
Mobil: 0905 495 450
Email: palovcikovaa@zvjs.sk
Ing. Alena Petrová
Ev. č.: 48
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I.
Tel.: 02/ 52 92 13 62
Mobil: 0910 904 192
Email: auditio@auditio.sk
Web: www.auditio.sk
Ing. Eva Podolská
Ev. č.:
Príslušnosť k súdu:
Mobil: 0903 438 897
Email: podolska@transfer.sk
Mgr. Jarmila Poláková
Ev. č.: 230
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Pezinok
Mobil: 0903 758 957
Email: polakovajarmila@zoznam.sk
PhDr. Jana Pružinská, PhD.
Ev. č.: 25
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Malacky
Mobil: 0905 962 434
Email: janapruzinska11@gmail.com
Mgr. Michaela Saccardin
Ev. č.: 168
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava III.
Mobil: 0907 888 782
Email: saccardin@slovanet.sk
PhDr. Miroslav Sedlák, MBA
Ev. č.: 401
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava II.
Mobil: 0911 571 552
Email: sedlak.m@gmail.com
JUDr. Beáta Swanová
Ev. č.: 31
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I.
Tel.: 02 452 48 069
Mobil: 0918 560 755
Email: mediatorka@gmail.com
Web: www.mcresulation.sk
Mgr. Ing. Pavol Šafár, PhD.
Ev. č.: 515
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V.
Mobil: 0918 599 192
Email: pavolsafar@gmail.com
PhDr. Marta Šikrová
Ev. č.: 445
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V.
Mobil: 0905 121 060
Email: marta.sikrova@gmail.com
PhDr. Róbert Široký
Ev. č.: 482
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Pezinok
Mobil: 0948 268 987
Email: dohodaista@gmail.com
Web: www.dohodaista.com
Mgr. Boris Široký
Ev. č.: 15
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I.
Mobil: 0904 556 835
Email: trening@tsco.sk
Ing. Jana Štefancová
Ev. č.: 253
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Pezinok
Mobil: 0918 850 615
Email: info@mediationservices.sk
Web: www.mediationservices.sk
Mgr. Ján Štúr
Ev. č.: 174
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V.
Mobil: 0908 194 496
Email: janostur@chello.sk
Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, MSc.
Ev. č.: 70
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava II.
Mobil: 0903 755 059
Email: zuzanavo@gmail.com
Mgr. Jana Bartošová
Ev.č.: 824
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava II.
Mobil: 0911 444 243
Email: jasvi242@gmail.com
Ing. Helena Múdra
Ev.č.: 792
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava II.
Mobil: 0915 744 138
Email: helamud@gmail.com
JUDr. Adriana Bobeková Štepová
Ev.č.: 938
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava III.
Mobil: 0903 520 379
Email: abobekova@advokatsenec.sk
Web: www.advokatsenec.sk
ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.
Ev. č.: 1070
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V.
Mobil: 0908 904 165
Email: peter.ikhardt@gmail.com
Web: www.ikhardt.sk
JUDr. Ester Belišová
Ev. č.: 996
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava II.
Mobil: 0908 804 634
Email: ester.belisova@gmail.com
Mgr. Andrea Marić
Ev. č.: 909
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V.
Mobil: 0911 270 355
Email: mediatormaric@gmail.com
Ing. Mária Ružičková
Ev. č.: 679
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V
Mobil: 0911 567 359
Email: ruzickova@mr-mediator.eu
Web: http://www.mr-mediator.eu
PaedDr. Daša Vičanová, PhD.
Ev. č.: 1046
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava II.
Mobil: 0905 403 854
Email: dasha3666@yahoo.com
JUDr. Gertrúda Sámelová Flassiková
Ev. č.:773
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I
Mobil: 0903 717 431
Email: mediator@aliancia.sk,  flassikova@aliancia.sk
Web: www.aliancia.sk
PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska
Ev. č.: 166
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava V
Mobil: 0905 217 067
Email: miroslava.kristinova@gmail.com
JUDr. Katarína Rýgerová
Ev. č.: 1078
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava III.
Mobil: 0905 943 585
Email: rygerova@gmail.com
JUDr. Marta Vaňová
Ev. č.: 386
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I.
Mobil: 0905 402 754
Email: mediator.vanova@gmail.com
JUDr. Gabriela Semančíková, LL.M., MBA
Ev. č.: 1206
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I
Mobil: 02 323 543 90
Email: semancikova@aks.sk
Ing. Monika Spótová
Ev. č.: 1217
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava I
Mobil: 0907 191 183
Email: monika.spotova@gmail.com
PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, PhD., MPH
Ev. č.: 417
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava
Mobil: 0917 230 023
Email: sigut.z@volny.cz
Web: www.sigut.info
Ing. Veronika Rakovanová
Ev. č.: 1276
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Bratislava
Mobil: 0903 710 317
Email: veronika.rakovanova@gmail.com
Ing. Michal Mráz
Ev. č.: 376
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Pezinok
Mobil: 0905 692 581
Email: michal.mraz@awselectronicsgroup.com

TRNAVSKÝ KRAJ

Mgr. Ladislav Briestenský
Ev. č.: 154
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Piešťany
Email: info@viacredo.sk
Web: www.viacredo.sk
Mgr. Anna Cibulková
Ev. č.: 71
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Trnava
Tel.: 033/ 5333 1383
Mobil: 0907 626 443
Email: anna.cibulkova@gmail.com
JUDr. Gabriella Csibaová
Ev. č.: 35
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Dunajská Streda
Tel.: 031/55 252 44
Mobil: 0903 613 675
Email: acsiba@zoznam.sk
Ing. Alexander Csiba
Ev. č.: 46
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Dunajská Streda
Tel.:031/ 55 252 44
Mobil: 0903 752 680
Email: acsiba@zoznam.sk
JUDr. Štefan Kočiš
Ev. č.: 934
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Dunajská Streda
Mobil: 0905 922 388
Email: judrkocis@gmail.com
Ing. Iveta Kubová
Ev. č.: 880
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Piešťany
Mobil: 0908 165 120
Email: kubovai@gmail.com
Web: www.adr-mediacia.sk
JUDr. Roman Lenorák
Ev. č.: 200
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Trnava
Mobil: 0911 940 940
Email: lenorak@post.sk
Ing. Anna Ozábalová
Ev. č.: 198
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Skalica
Mobil: 0918 678 040
Email: annaozabalova@zoznam.sk
PhDr. Daniel Prítrský
Ev. č.: 277
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Trnava
Mobil: 0905 166 445
Email: dpritrsky@orangemail.sk
Mgr. Marek Tóth
Ev. č.: 297
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Galanta
Mobil: 0908 421 364
Email: marcus.toth@gmail.com
Mgr. Tomáš Tretinár
Ev. č.: 1080
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Piešťany
Mobil: 0911 772 588
Email: mediator.pn@gmail.com
Mgr. Pavol Kocián
Ev. č.: 339
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Trnava
Mobil: 0902 409 341
Email: kocianmedic@gmail.com
Mgr. Ildikó Veronika Regendová
Ev. č.: 1147
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Galanta
Mobil: 0944 369 517
Email: info@mediatorkasala.sk
Web: www.mediatorsala.sk
PhDr. Vlasta Jošticová
Ev. č.: 692
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Trnava
Mobil: 0908 258 209
Email: vjosticova@centrum.sk
PhDr. Daša Stanislava Paulína Krammer
Ev. č.: 1267
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Piešťany
Mobil: 0905 373 871
Email: mediator@mediator-ka.com
Web: www.mediator-mediacia.com
Mgr. Jaroslav Brezina
Ev. č.: 323
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Trnava
Mobil: 0908 566 522
Email: mediator@spor.sk
Web: www.spor.sk
Mgr. Ingrida Nahácka
Ev. č.: 1193
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Galanta
Mobil: 0948 472 023
Email: nahacka.ingrid@gmail.com
Web: http://www.bizref.sk/sk/firmy/AddCare-s-r-o/text/4329/MEDIACIA/

NITRIANSKÝ KRAJ

JUDr. Dana Baliová
Ev. č.: 125
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Nitra
Mobil: 0903 841 207
Email: info@mediatorka.sk
Web: www.mediatorka.sk
Ing. Pavol Farkaš
Ev. č.: 131
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Levice
Mobil: 0908 763 189
Email: farkas.p@centrum.sk
Mgr. Iveta Harváneková
Ev. č.: 179
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Levice
Mobil: 0907 127 503
Email: iveta.harvanekova@centrum.sk
JUDr. Daniel Ľachký
Ev. č.: 39
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Levice
Tel.: 036 634 51 23
Mobil: 0905 873 124
Email: daniellachky@centrum.sk
PhDr. Ladislav Maczkó
Ev. č.: 65
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Nové Zámky
Mobil: 0904 678 278
Email: mediator.nz@gmail.com
Web: www.mediator-novezamky.sk
Mgr. Martin Maczkó
Ev. č.: 952
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Nové Zámky
Mobil: 0903 596 423
Email: maczkomartin@gmail.com
Web: www.mediator-novezamky.sk
Mgr. Gabriella Nagy
Ev. č.: 313
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Komárno
Mobil: 0915 333 568
Email: mediator.gnagy@gmail.com
Mgr. Zuzana Tordová
Ev. č.: 180
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Levice
Mobil: 0905 412 894
Email: zuto@centrum.sk
PhDr. Katarína Vanková, Ph.D.
Ev. č.: 524
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Nové Zámky
Mobil: 0905 897 160
Email: wankovakatka@gmail.com
JUDr. Terézia Borčinová
Ev. č.: 1055
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Nitra
Mobil: 0911 128 518
Email: borcinova.terezia@gmail.com
Ing. Jozefa Danová
Ev. č.: 1057
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Nitra
Mobil: 0948 116 311
Email: jozefa.danova@gmail.com
Web: www.dodkadanova.sk
Ing. Miroslav Gráner
Ev. č.: 979
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Levice
Mobil: 0949 832514
Email: miroslav.graner@gmail.com

TRENČIANSKÝ KRAJ

PhDr. Peter Šikulínec
Ev. č.: 1165
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Považská Bystrica
Mobil: 0911 502 220
Email: sikulinec@andragos.sk
Web: www.andragos.sk
Ing. Dagmar Mlčúchová
Ev. č.: 227
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Mobil: 0902 143 564
Email: dagmar.mlcuchova@centrum.sk
Ing. Bohuš Sliacky
Ev. č.: 680
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Prievidza
Mobil: 0902 092 011
Email: novinky2006@centrum.sk
Mgr. Marián Štálnik
Ev. č.: 902
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Partizánske
Mobil: 0905 953 359
Email: marian.stalnik@gmail.com
Web: www.stalnik.avatarbros.info
Mgr. Gabriela Zaťková
Ev. č.: 636
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Prievidza
Mobil: 0917 522 558
Email: gzatkova@gmail.com
Ing. František Lovíšek
Ev. č.: 1072
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Mobil: 0903 317 978
Email: f.lovisek@gmail.com
Web: www.mediator-nm.sk
Mgr. Andrea Brezányová
Ev. č.: 1069
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Mobil: 0911 755 502
Email: a.brezanyova@gmail.com
Web: www.mediator-nm.sk
Mgr. Jozef Baluška
Ev. č.: 876
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Trenčín
Mobil: 0905 352 656
Email: baluska.mediator@gmail.com
Mgr. Miroslav Svatík
Ev. č.: 1162
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Trenčín
Mobil: 0903 453 680
Email: info@mptoptrans.sk
PhDr. Silvia Kovarská, DiS.
Ev. č.: 1390
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Partizánske
Mobil: 0908 772 095
Email: skovarska@azet.sk

ŽILINSKÝ KRAJ

Mgr. Vladimír Buzna, PhD.
Ev. č.: 569
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Námestovo
Mobil: 0918 337 402
Email: info@mediacnyinstitut.sk
Web: www.mediacnyinstitut.sk
Mgr. Andrea Gábrišová
Ev. č.: 763
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Martin
Mobil: 0908 860 637
Email: gabrisova.ada@gmail.com
PhDr. Mária Gajdošíková
Ev. č.: 54
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Žilina
Mobil: 0911 821 939
Email: maria.gajdosikova@zoznam.sk
JUDr. Sylvia Gancárová
Ev. č.: 554
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Žilina
Mobil: 0905 971 310
Email: gancarova@naruc.sk
Mgr. Zuzana Habrunová
Ev. č.: 232
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Martin
Mobil: 0908 318 356
Email: zuzana.habrunova@gmail.com
Ing. Martina Jankolová
Ev. č.: 882
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Martin
Mobil: 0905 847 345
Email: lektori@centrum.sk
PhDr. František Skokan
Ev. č.: 53
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Žilina
Tel.: 041/73 65 335
Mobil: 0903 396 012
Email: fskokan@gmail.com
Mgr. Kvetoslava Butková
Ev. č.: 961
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Ružomberok
Mobil: 0908 694 424
Email: kvetakonfal@gmail.com
Web: www.mediatorbutkova.sk
Ing. Róbert Mydlo
Ev. č.: 1049
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Žilina
Mobil: +421 911 382 818
Email: robo@mydlo.ch
Web: www.mediatorza.sk
Mgr. Ladislav Šnapko
Ev. č.: 948
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Námestovo
Email: lacosnapko@gmail.com
Mgr. Henrieta Šnapková
Ev. č.: 949
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Námestovo
Email: hsnapkova@gmail.com
Mgr. Danka Werkmanová
Ev. č.: 1 181
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Žilina
Mobil: 0944 925 370
Tel.: 041/27 07 053
Email: dankawerkman@hotmail.com
Mgr. Andrea Starinská
Ev. č.: 1182
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Žilina
Email: andreja.starinska@gmail.com
Mgr. Katarína Krchová
Ev. č.: 1162
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Žilina
Mobil: 0905 844 382
Email: katarinakrchova@azet.sk
Web: www.mediaciazilina.sk
Ing. Oľga Žieriková
Ev. č.: 1222
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Žilina
Mobil: 0905 850 651
Email: zierikova.o@gmail.com

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Mgr. Ing. Bibiána Krátka
Ev. č.: 577
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Banská Bystrica
Mobil: 0948 255 788
Email: bkratka.mediator@gmail.com
Mgr. Alžbeta Lukačovičová
Ev. č.:
Príslušnosť k súdu:
Mobil: 0905 614 745
Email: alzbeta.lukacovicova@lucenec.sk
Ing. Ján Polóny
Ev. č.:
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Banská Bystrica
Mobil: 0905 334 203
Email: jan@polony.sk
JUDr. Ing. Pavol Šulc
Ev. č.: 247
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Zvolen
Mobil: 0905 856 545
Email: pavol.sulc@gmail.com
Mgr. Ingrid Vargová, PhD.
Ev. č.: 590
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Veľký Krtíš
Mobil: 0915 867 742
Email: mediation.eu.vargova@gmail.com
Mgr. Patrik Botló
Ev. č.: 1030
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Zvolen
Mobil: 0905 107415
Email: mediator@solutio.sk, mediator.krupina@gmail.com
Web: http://www.mediator-krupina.sk
Ing. Ľubica Gajdošová
Ev. č.: 1128
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Banská Bystrica
Mobil: 0905 311 214
Email: lubka.gajdos@gmail.com
Ing. Dušan Hruška
Ev. č.: 357
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Zvolen
Mobil: 0903 552 424
Email: mediatorzv@gmail.com
JUDr. Lucia Luptákova
Ev. č.: 1087
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Žiar nad Hronom
Mobil: 0902 175 375
Email: lucia.luptakova@aklk.sk
Web: www.aklk.sk
Ing. Ján Snopko
Ev. č.: 1407
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Banská Bystrica
Mobil: 0905 791 508
Email: info@mediacnadohoda.sk
Web: www.mediacnadohoda.sk

PREŠOVSKÝ KRAJ

Mgr. Jana Šimčišinová
Ev. č.: 794
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Humenné
Mobil: 0949 118 546
Email: simcisinova.jana@gmail.com
JUDr. Anna Gáborčíková
Ev. č.: 207
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Kežarok
Mobil: 0915 959 907
Email: gaborcikova@gmail.com
Ing. Marko Jakub
Ev. č.: 760
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Prešov
Mobil: marko.j@centrum.sk
Email: 0918 611 965
JUDr. Andrea Kanoczová
Ev. č.: 900
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Humenné
Mobil: 0905 894 632
Email: a.kanoczova@gmail.com
Mgr. Ing. Veronika Pošiková
Ev. č.: 337
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Humenné
Mobil: 0904 356 582
Email: prevepo@centrum.sk
JUDr. Ľubica Regecová
Ev. č.: 871
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Prešov
Mobil: 0903 558 063
Email: lubica.regecova@mediacie-slovakia.com
Mgr. Pavol Uličný
Ev. č.: 1186
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Prešov
Mobil: 0911 167 934
Email: moulicny@gmail.com

KOŠICKÝ KRAJ

PhDr. Alena Križalkovičová
Ev. č.: 475
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Spišská Nová Ves
Mobil: 0905 911 677
Email: krizalkovicova.alena@gmail.com
Mgr. et Bc. Miriama Gerbová
Ev.č.: 570
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Michalovce
Mobil: 0918 099 269
Email: miriamagerbova@gmail.com
JUDr. Dana Husťáková
Ev. č.: 62
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Košice II.
Tel.: 055/ 623 1001
Mobil: 0908 820 769
Email: hustakova@hg-lawoffice.sk
Web: www.hg-lawoffice.sk
RNDr. Daniel Macko, CSc.
Ev. č.: 192
Príslušnosť k súdu: Okresný súd Košice I.
Mobil: 0949 291 445
Email: mediacny.institut@gtsmail.sk
Web: www.mediacny-institut.sk

Kolegovia z ČR:

JUDr. Tomáš Horáček, PhD.
Praha
(+420) 221 005 328
horacek@prf.cuni.cz
Ing. Režňák Radoslav, MBA
Brno
(+420) 724 331 557
radoslav.reznak@atlas.cz
Languages »